Bedrijfsgegevens

www.bzphotography.nl
BZ-Photography
Nachtpauwooglaan 10
3905KM Veenendaal
+31(0)6 5759 0100
info@bzphotography.nl

Tiena Bakhshizadeh functioneert als beheerder van de gegevensverwerking en bescherming hiervan bij BZ-Photography en is te bereiken via bovengenoemde e-mail.


Welke verwerking persoonsgegevens en waarom

Persoonsgegevens

BZ-Photography verzamelt de volgende gegevens ten behoeve van de realisatie van de overeengekomen afspraken in het samengestelde contract:
– Voor- en achternaam;
– E-mail adres;
– Adres;
– Telefoonnummer;
– Geslacht;
– Betalingsgegevens;
– Datum van de fotoshoot;
– NAW-gegevens van de betrokkenen bij de fotoshoot;
– Gezondheidsstaat voor de fotoshoot.

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens getoond in de reactie, het IP-adres van de bezoeker en de internetbrowser om te helpen spam te detecteren.

Als bezoekers het contactformulier invullen of direct een e-mail sturen, verzamelen we de gegevens die door de bezoekers zelf worden verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens

BZ-Photography verwerkt uw gegevens op basis van de volgende doelstellingen:
– Het aangaan van een overeenkomst;
– Het afhandelen van de uiteindelijke betaling voor de geleverde diensten en/of producten;
– Contact kunnen opnemen over de afspraken in de overeenkomst en eventuele wijzigingen hiervan;
– Het kunnen leveren van diensten en eventuele goederen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Hiernaast kunnen wij zien wanneer u onze website weer bezoekt.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.


Delen van jouw persoonsgegevens

BZ-Photography zal nooit uw persoonsgegevens verkopen of delen met derden zonder uw toestemming. Wij zullen alleen uw gegevens verstrekken aan derden wanneer dit is overeengekomen in het contract. Mogelijke derde partijen waarmee uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld volgens het ondertekende contract zijn: Google Analytics, e-mail, verschillende sociale media en geselecteerde leveranciers (bij het drukken van bijvoorbeeld een fotoalbum)


Bewaartermijn persoonsgegevens

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Bij het invullen van het contactformulier of het achterlaten van gegevens via e-mail, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is bij het realiseren van de overeengekomen afspraken. Volgens de bewaarplicht, dienen wij voor administratieve doeleinden uw persoonsgegevens 10 jaar te bewaren.


Rechten persoonsgegevens

Als je een reactie hebt achter gelaten of het contactformulier hebt ingevuld, kan je verzoeken om de door ons verwerkte gegevens in te zien. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te wijzigen of te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.


Bescherming persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonsgegevens is voor BZ-Photography erg belangrijk. Wij zullen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen en maatregelen treffen om enige vorm van misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.


Geeautomatiseerde besluitvorming en/of profilering met gebruikersgegevens

BZ-Photography maakt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkte gebruikersgegevens die gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit gaat om besluiten die niet door een mens worden genomen, maar door een geautomatiseerd systeem of programma.


Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van websitelinks met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen een betrouwbare gegevensverwerking en gegevensbescherming hebben. Wanneer u via een derde partij onze website hebt gevonden, raden wij u aan om het privacybeleid van deze derde partijen te bekijken.


Klacht indienen

Wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen in verband met privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dit kunt u doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.